Gaaf dat je met mij gaat werken. In deze algemene voorwaarden leg ik mijn spelregels uit.
Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’.
Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn bedrijf Patty Golsteijn bedoeld. 
Mijn bedrijf is dynamisch, dus ik kan mijn algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf de wijzigingsdatum.

Wat gaan we doen?
Dit verschilt per programma of actie. De inhoud van mijn programma’s en acties kan je lezen op mijn website.

Is er een garantie op succes?
Nope. Ik geef je de tools en support, maar jij bent degene die er alles uit gaat halen. Niet alleen tijdens het programma, maar ook daarna. Het is geen truc. Het is een andere manier van werken en leven. Cut the crap is een spier die je kunt trainen. Elke dag. Je krijgt alleen resultaten als je je toewijdt met alles wat je hebt.

Twijfel je of het programma bij je past?
Wil je meer informatie over het programma, of twijfel je of het programma bij je past?
Neem dan contact met mij op via mail@pattygolsteijn.com of plan een gratis call in.

Wat zijn mijn prijzen?
De prijzen voor mijn events en programma’s staan op mijn website en zijn altijd exclusief btw.

Zijn mijn prijzen en aanbiedingen altijd geldig?
Ik bied mijn programma’s niet doorlopend aan. Sommige programma’s, events of acties bied ik maar 1 keer per jaar aan. Andere een paar keer per jaar. Het kan zijn dat ik bij een programma een speciale aanbieding doe, of een bepaalde prijs communiceer. Deze prijzen zijn specifiek voor die periode. Je kunt dus later geen rechten ontlenen aan eerder gecommuniceerde prijzen of aanbiedingen.

Is er ook de mogelijkheid om in termijnen te betalen voor programma’s?
Ja, dat kan. Je kunt bij de inschrijving van het programma een keuze maken om maandelijkse termijnen te betalen. Als je hiervoor kiest, kan het zijn dat je betaling doorloopt na afloop van het programma, afhankelijk van de lengte van het programma en het aantal termijnen.

Hoe werkt het met betaling? Wat is de betalingstermijn?
De eerste betaling doe je online via iDeal of met een creditcard. Voor de volgende termijnen ontvang je van mij een factuur. Deze kan je met een bankoverschrijving overmaken. De betalingstermijn voor mijn facturen is 14 dagen.

Inschrijven, hoe werkt dit?
Je kan je alleen online inschrijven voor mijn programma’s. De overeenkomst tussen jou en mij komt dus online na acceptatie van deze algemene voorwaarden tot stand. Je ontvangt bij de bevestiging ook een exemplaar van deze voorwaarden.

Hoe werkt mijn 'geen-risico-regeling' voor programma’s?
Ik weet wat ik doe en wat het jou oplevert. Heb je alle opdrachten gedaan en haal je er geen waarde uit? Laat het me weten uiterlijk 21 dagen na de dag van inschrijving. Stuur mij een mail naar mail@pattygolsteijn.com. Een motivatie mag, maar hoeft niet. Het tot dan toe betaalde bedrag ontvang je van mij terug.

Heb je ook recht op een bedenktijd?
Omdat je het programma volgt als ondernemer en niet als consument, heb je geen recht op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Wel bied ik de ruimere 'geen-risico-regeling' aan van 21 dagen. Lees hierboven hoe deze regeling werkt.

Is er een mogelijkheid om tussentijds met het programma te stoppen?
Als je besluit te stoppen na de 'geen-risico-periode' van 21 dagen, dan vind ik dit erg jammer. Dit betekent echter niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld van mij terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft die betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen.

Mag je zomaar alles doen met de inhoud van het programma?
Je mag veel doen, maar niet alles. Ik heb namelijk de intellectueel eigendomsrechten op de inhoud van het programma of acties. Dat betekent dat je niet zomaar teksten of opdrachten kunt gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen, of op een andere manier (online) mag gebruiken of verspreiden. Uiteraard mag je wel mijn blogs delen op sociale netwerken zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. Wil je wel delen van de inhoud van mijn programma gebruiken of verspreiden? Stuur mij dan een bericht en vraag voor het gebruik toestemming aan mij.

Wat als je een ticket hebt gekocht voor een event en je kan er toch niet bij zijn?
No problem. Je krijgt geen geld terug, maar je kan iemand anders in jouw plaats laten gaan. Geef zijn/haar naam door aan mij: mail@pattygolsteijn.com

Wat zijn de extra spelregels voor mijn lidmaatschappen?

  • Alle beschreven diensten en extra’s zijn uitsluitend geldig binnen de periode van je lidmaatschap.
  • Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd, je ontvangt hier geen bericht van.
  • Je lidmaatschap kun je opzeggen tot uiterlijk 14 dagen voor het aflopen van de lidmaatschapsperiode per e-mail.
  • Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Je lidmaatschap is niet tijdelijk stop te zetten.

Wat zijn de extra aandachtspunten voor regelhelden.com?
De website van regelhelden.com is gericht op serviceverlening en informatieverstrekking. Ik stel de inhoud met grote zorg samen en streven naar volledigheid en nauwkeurigheid. Ik kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel ik ernaar streef dat de website continu toegankelijk is, kan ik geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het feit dat de website voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan ook tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Wat is de rol van van regelhelden.com in relatie tot virtual assistants en opdrachtgevers?
Regelhelden.com biedt opdrachtgevers een overzicht van virtual assistants en tekstschrijvers de gelegenheid zich aan opdrachtgevers te presenteren. Ik verstrek informatie en faciliteer het leggen van het eerste contact. Regelhelden.com heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met communicatie, afspraken, overeenkomsten en transacties tussen tekstschrijvers en opdrachtgevers en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die daar direct of indirect uit voortkomt.

Wat als je ontevreden bent en je mij aansprakelijk wilt stellen?
Voordat je mij aansprakelijk wilt stellen, of in het geval dat je ontevreden bent, ontvang ik graag eerst een schriftelijk bericht (ingebrekestelling). Dit kan ook per mail.
In dit bericht geef je de redenen aan waarom je ontevreden bent of waarvoor je mij
aansprakelijk wilt stellen. Ook geef je mij een redelijke termijn om te reageren, of eventuele
fouten te herstellen.
Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaat door het niet nakomen van
mijn verplichtingen uit onze overeenkomst of op een andere manier, dan is de
aansprakelijkheid altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal
het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering in het betreffende geval.
Indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
De beperking van mijn aansprakelijkheid geldt niet als mijn aansprakelijkheid voortvloeit
uit opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

We hebben een conflict. Hoe lossen we dat op?
Dat zou ik erg vervelend vinden. We zoeken eerst samen naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we naar de rechter. De rechter te Rotterdam is dan bevoegd om kennis te nemen van ons geschil.
Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Versie 0.5. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 25 oktober 2017.